Submission

FOR ENGLISH SUBMISSIONS

Please click here to download the abstract format. Edit the downloaded word document. Then save the document's name as the name of the responsible author and email it to sustainlogistics@toros.edu.tr Include your presentation method (online/face to face) and language of presentation (Turkish/English) in the e-mail. If you chose the face-to-face option, please include your payment receipt in the e-mail.

TÜRKÇE GÖNDERİM İÇİN

Özet formatını indirmek için lütfen buraya tıklayınız. İndirilen word belgesini düzenleyin. Ardından belgenin adını sorumlu yazarın adı olarak kaydedin ve sustainlogistics@toros.edu.tr adresine e-posta ile gönderin. E-postaya sunum yönteminizi (çevrimiçi/yüz yüze) ve sunum dilinizi (Türkçe/İngilizce) ekleyin. Yüz yüze sunum seçeneğini seçtiyseniz lütfen ödeme makbuzunuzu e-postaya ekleyin. (Önemli not: Türkçe sunum yapacak araştırmacılar formatta belirtildiği şekilde hem Türkçe hem İngilizce özet ile başvurularını tamamlayacaklardır.)

3rd International Symposium On Sustainable Logistics

Toros University

June 08-09, 2023

Symposium Dates